Κάλυψη από όλους τους διαθέσιμους πάροχους.

Κάλυψη από τη πλειοψηφία των διαθέσιμων παρόχων.

Μερική κάλυψη